Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5707
Title: Phát triển hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên
Authors: Võ, Văn Hùng
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Vay mượn
Hộ sản xuất
Tín dụng nông nghiệp
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Phú Yên
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5707
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoVanHung.TT.pdfTóm tắt236.75 kBAdobe PDFView/Open
VoVanHung.TV.pdfToàn văn635.14 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.