DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Kế toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/57

Nhan đề: Hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới
Tác giả: Đoàn, Nguyên Hồng
Người hướng dẫn: Lê, Đức Toàn
Từ khoá: Quản trị tài chính
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/57
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tom tat.pdfTóm tắt190,86 kBAdobe PDFView/Open
Toan van.123.pdfToàn văn1,6 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback