Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5680
Title: Phân tích tình hình hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Phan, Văn Hà
Advisor: Hoàng, Tùng
Keywords: Dịch vụ ngân hàng điện tử
Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5680
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanVanHa.TT.pdfTóm tắt152.25 kBAdobe PDFView/Open
PhanVanHa.TV.pdfToàn văn740.19 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.