Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5679
Title: Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bắc ĐắkLắk
Authors: Lương, Thị Tươi
Advisor: Đinh, Bảo Ngọc
Keywords: Dịch vụ ngân hàng điện tử
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bắc Đắk Lắk
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5679
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuongThiTuoi.TT.pdfTóm tắt389.49 kBAdobe PDFView/Open
LuongThiTuoi.TV.pdfToàn văn1.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.