Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5666
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Mộng Diệp
Advisor: Hồ, Hữu Tiến
Keywords: Thẩm định cho vay ngắn hạn
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng
Tín dụng doanh nghiệp
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5666
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiMongDiep.TT.pdfTóm tắt279.79 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiMongDiep.TV.pdfToàn văn62.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.