Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5657
Title: Phát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Authors: Trần, Lệ Xuân
Advisor: Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Đào tạo nghề
Phát triển đào tạo nghề
Trà Vinh
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5657
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranLeXuan.TT.pdfTóm tắt224.41 kBAdobe PDFView/Open
TranLeXuan.TV.pdfToàn văn716.15 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.