Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5640
Title: Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
Authors: Trịnh, Thị Lành
Advisor: Nguyễn, Hiệp
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực hành chính
Huyện Trà Cú
Trà Thanh
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5640
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TrinhThiLanh.TT.pdfTóm tắt221.23 kBAdobe PDFView/Open
TrinhThiLanh.TV.pdfToàn văn762.11 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.