Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5620
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Nam
Authors: Lê, Thị Kim Phượng
Advisor: Trương, Sỹ Quý
Keywords: Quản trị khách hàng
Hài lòng của khách hàng
Dịch vụ bảo hiểm
Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Nam
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5620
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiKimPhuong.TT.pdfTóm tắt247.92 kBAdobe PDFView/Open
LeThiKimPhuong.TV.pdfToàn văn883.25 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.