Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5612
Title: Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
Authors: Huỳnh, Đặng Bửu Hòa
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Kinh tế tư nhân
Huyện Trà Cú
Trà Vinh
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5612
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhDangBuuHoa.TT.pdfTóm tắt196.47 kBAdobe PDFView/Open
HuynhDangBuuHoa.TV.pdfToàn văn723.75 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.