Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5585
Title: Giải pháp liên kết với các địa phương vùng duyên hải miền Trung trong thu hút FDI của tỉnh Bình Định
Authors: Phan, Văn Toàn
Advisor: Nguyễn, Hiệp
Keywords: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
Thu hút FDI
Bình Định
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5585
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanVanToan.TT.pdfTóm tắt236.5 kBAdobe PDFView/Open
PhanVanToan.TV.pdfToàn văn724.53 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.