Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5575
Title: Biện pháp quản lý hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên tiểu học quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Kim Tuyền
Advisor: Lê, Quang Sơn
Keywords: Hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn
Giáo viên tiểu học
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5575
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiKimTuyen.TT.pdfTóm tắt607.24 kBAdobe PDFView/Open
LeThiKimTuyen.TV.pdfToàn văn1.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.