Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5560
Title: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Anh Đào
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Kinh doanh thẻ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Đà Nẵng
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5560
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiAnhDao.TT.pdfTóm tắt382.59 kBAdobe PDFView/Open
TranThiAnhDao.TV.pdfToàn văn1.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.