Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5559
Title: Phân tích hoạt động kinh doanh tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐakLak
Authors: Phạm, Thanh Long
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Kinh doanh tín dụng bán lẻ
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5559
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThanhLong.TT.pdfTóm tắt404.14 kBAdobe PDFView/Open
PhamThanhLong.TV.pdfToàn văn830.61 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.