Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5551
Title: Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính Sách Xã Hội thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Hoàng Thùy Linh
Advisor: Võ, Duy Khương
Keywords: Vay hộ nghèo
Ngân hàng Chính Sách Xã Hội Đà Nẵng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5551
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranHoangThuyLinh.TT.pdfTóm tắt 798.38 kBAdobe PDFView/Open
TranHoangThuyLinh.TV.pdfToàn văn1.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.