Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5505
Title: Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Huỳnh, Thị Minh Duyên
Advisor: Tống, Thiện Phước
Keywords: Dịch vụ thẻ thanh toán
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Quảng Ngãi
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5505
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiMinhDuyen.TT.pdfTóm tắt581.73 kBAdobe PDFView/Open
HuynhThiMinhDuyen.TV.pdfToàn văn1.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.