Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5504
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để sử dụng dịch vụ thẻ tại địa bàn thành phố Hội An
Authors: Lê, Bảo Quỳnh
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Dịch vụ thẻ ngân hàng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5504
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeBaoQuynh.TT.pdfTóm tắt291.92 kBAdobe PDFView/Open
LeBaoQuynh.TV.pdfToàn văn842.07 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.