Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5493
Title: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường mầm non ngoài công lập quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng
Authors: Thân, Thị Hoàng Vy
Advisor: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Keywords: Giáo dục mầm non
Bồi dưỡng giáo viên mầm non
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.05; 141 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non; Chương 2.Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non ngoài công lập quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non ngoài công lập quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5493
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThanThiHoangVy.TT.pdfTóm tắt408.1 kBAdobe PDFView/Open
ThanThiHoangVy.TV.pdfToàn văn1.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.