Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5483
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay có đảm bảo bằng tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Hoài Châu
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Vay mượn
Tài sản thế chấp ngân hàng
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Đà Nẵng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5483
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiHoaiChau.TT.pdfTóm tắt656.57 kBAdobe PDFView/Open
LeThiHoaiChau.TV.pdfToàn văn1.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.