Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5452
Title: Thể tài du ký trong văn xuôi trung đại Việt Nam (Qua thượng kinh ký sự, Tây hành kiến văn kỉ lược, Giá Viên biệt lục)
Authors: Trần, Thị Mỹ Hạnh
Advisor: Nguyễn, Phong Nam
Keywords: Văn xuôi Việt Nam
Thể tài du ký
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5452
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiMyHanh.TT.pdfTóm tắt290.44 kBAdobe PDFView/Open
TranThiMyHanh.TV.pdfToàn văn799.52 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.