Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5409
Title: Tạo động lực cho nhân viên bằng phương pháp khuyến khích tài chính tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật TEKO
Authors: Nguyễn, Nữ Phương Vi
Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Quản trị nhân sự
Tạo động lực cho nhân viên
Công ty Cổ phần Kỹ thuật TEKO
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5409
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNuPhuongVi.TT.pdfTóm tắt429.1 kBAdobe PDFView/Open
NguyenNuPhuongVi.TV.pdfToàn văn606.28 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.