Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5403
Title: Quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum
Authors: Trần, Thị Hồng Yến
Advisor: Nguyễn, Phú Thái
Keywords: Quản lý chi ngân sách nhà nước
Xây dựng kết cấu hạ tầng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5403
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiHongYen.TT.pdfTóm tắt379.38 kBAdobe PDFView/Open
TranThiHongYen.TV.pdfToàn văn614.87 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.