Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5401
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Phan, Tôn Nữ Nguyên Hồng
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Công bố thông tin
Báo cáo tài chính
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5401
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTonNuNguyenHong.TT.pdfTóm tắt239.93 kBAdobe PDFView/Open
PhanTonNuNguyenHong.TV.pdfToàn văn1.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.