Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5394
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Authors: Nguyễn, Thị Thủy Hưởng
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Báo cáo tài chính
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5394
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuyHuong.TT.pdfTóm tắt232.49 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuyHuong.TV.pdfToàn văn1.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.