Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5393
Title: Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Bạch Hồng
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Huy động tiền gửi tiết kiệm
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5393
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenBachHong.TT.pdfTóm tắt297.35 kBAdobe PDFView/Open
NguyenBachHong.TV.pdfToàn văn1.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.