Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5371
Title: Hoàn thiện quản lý thu thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam
Authors: Phan, Lâm Huyền Trang
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Quản lý thu thuế nhập khẩu
Cục Hải quan Quảng Nam
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5371
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt240.77 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.115.pdfToàn văn805.09 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.