Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5366
Title: Quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Khoáng sản ĐăkLăk
Authors: Phạm, Thị Thu Hiền
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Quản trị vốn lưu động
Công ty Cổ phần Khoáng sản ĐăkLăK
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5366
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt311.16 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.110.pdfToàn văn843.11 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.