Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5361
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành nhựa bao bì niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Lê, Đức Trường
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Vốn doanh nghiệp
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5361
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt375.94 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.98.pdfToàn văn2.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.