Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5360
Title: Nghiên cứu cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thanh Hà
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Nghiên cứu cấu trúc vốn
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5360
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt387.19 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.100.pdfToàn văn974.85 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.