Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5355
Title: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định mua iphone của người tiêu dùng tại Đà Nẵng
Authors: Trần, Quang Tính
Advisor: Lê, Văn Huy
Keywords: Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5355
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt402.62 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.110.pdfToàn văn1.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.