Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5354
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thúy
Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hương
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Sự hài lòng của khách hàng
Dịch vụ tín dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Đà Nẵng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5354
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt305.7 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.153.pdfToàn văn1.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.