Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5329
Title: Hoàn thiện hoạt động thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Nhân Bình
Advisor: Võ, Duy Khương
Keywords: Thanh tra ngân hàng
Tín dụng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Đà Nẵng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5329
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt389.28 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.117.pdfToàn văn1.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.