Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5326
Title: Hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Kế toán sự nghiệp
Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5326
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt199.76 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.101.pdfToàn văn699.73 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.