Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5310
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam đáp ứng chuẩn nghề nghiệp
Authors: Lê, Thị Phương Thảo
Advisor: Huỳnh, Thị Tam Thanh, TS.
Keywords: Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học
Giáo dục tiểu học
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.05; 145 trang.
Table of contents: Chương 1.Một số vấn đề lý luận về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học; Chương 2.Những nghiên cứu thực nghiệm về phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; Chương 3.Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Núi Thành đáp ứng chuẩn nghề nghiệp.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5310
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiPhuongThao.TT.pdfTóm tắt269.53 kBAdobe PDFView/Open
LeThiPhuongThao.TV.pdfToàn văn1.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.