Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5309
Title: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam
Authors: Lê, Thị Xuân Nguyên
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Hạn chế rủi ro tín dụng
Vay tiêu dùng
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5309
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt231.61 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.111.pdfToàn văn768.56 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.