Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5300
Title: Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Định
Authors: Trần, Yên Thái
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Phát triển dịch vụ bảo hiểm
Dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5300
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt236.66 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.96.pdfToàn văn4.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.