Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/53
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ các khoản thu, chi sự nghiệp tại các trường công lập thuộc phòng Giáo dục-Đào tạo Thanh Khê
Authors: Thái, Thùy Linh
Advisor: Đoàn, Thị Ngọc Trai
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Kế toán trường học
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/53
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt171.66 kBAdobe PDFView/Open
Toan van.138.pdfToàn văn874.93 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.