DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Kế toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/53

Nhan đề: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ các khoản thu, chi sự nghiệp tại các trường công lập thuộc phòng Giáo dục-Đào tạo Thanh Khê
Tác giả: Thái, Thùy Linh
Người hướng dẫn: Đoàn, Thị Ngọc Trai
Từ khoá: Kiểm soát nội bộ
Kế toán trường học
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/53
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tom tat.pdfTóm tắt171,66 kBAdobe PDFView/Open
Toan van.138.pdfToàn văn874,93 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback