Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5298
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Phan, Thị Hoài Dung
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Thẩm định dự án đầu tư
Vay mượn
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB)
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5298
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt367.96 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.109.pdfToàn văn793.54 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.