Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5291
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Ngọc Hà
Advisor: Đào, Hữu Hòa
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5291
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt187.9 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.135.pdfToàn văn743.46 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.