Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5289
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng: Trường hợp thị trường điện thoại di động tại Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Hoàng Mỹ
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Tính cách thương hiệu (Brand Personality)
Nghiên cứu khách hàng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5289
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt434.58 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.139.pdfToàn văn1.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.