Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5283
Title: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính của khách hàng trong cho vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Hồ, Văn Viên
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Phân tích báo cáo tài chính
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5283
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt298.6 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.100.pdfToàn văn4.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.