Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5270
Title: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Kim Yến
Advisor: Phạm, Thị Kim Thoa
Keywords: Rau dại
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5270
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.PDFTóm tắt301.17 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.125.pdfToàn văn35.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.