Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5258
Title: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật tại các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Authors: Trình, Quang Long
Advisor: Phan, Minh Tiến
Keywords: Quản lý hoạt động dạy học
Giáo dục trung học
Mĩ thuật
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5258
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt330.53 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.124.pdfToàn văn1.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.