Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5257
Title: Thế giới biểu tượng trong văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Advisor: Lê, Thị Hường, TS.
Keywords: Văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư
Văn xuôi Việt Nam
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Table of contents: Chương 1.Khái lược hành trình sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư từ góc nhìn biểu tượng; Chương 2. Hệ thống biểu tượng và các tầng nghĩa trong văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư; Chương 3. Nghệ thuật xây dựng biểu tượng trong văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5257
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNgocLan.TT.pdfTóm tắt234.43 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiNgocLan.TV.pdfToàn văn672.87 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.