Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5225
Title: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Trung Việt
Authors: Hoàng, Ngọc Minh Hiếu
Advisor: Đoàn, Ngọc Phi Anh, TS.
Keywords: Báo cáo tài chính doanh nghiệp
Doanh nghiệp vay vốn
Ngân hàng TMCP Phương Đông
Kế toán
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phân tích BCTC doanh nghiệp vay vốn của các ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác phân tích BCTC doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Trung Việt; Chương 3.Hoàn thiện công tác phân tích BCTC doanh nghiệp vay vốn cho Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Trung Việt.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5225
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangNgocMinhHieu.TT.pdfTóm tắt263.48 kBAdobe PDFView/Open
HoangNgocMinhHieu.TV.pdfToàn văn942.42 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.