Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5222
Title: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở ở huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long
Authors: Trần, Công Thành
Advisor: Nguyễn, Quang Giao
Keywords: Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên
Giáo dục trung học
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5222
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt377.93 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.117.pdfToàn văn854.36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.