Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5214
Title: Tăng cường công tác kiểm soát trong quá trình quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế tỉnh Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Đình Trọng
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Quản lý thuế
Thuế thu nhập cá nhân
Cục thuế tỉnh Đắk Lắk
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5214
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt33.67 MBAdobe PDFView/Open
Toanvan.105.pdfToàn văn1.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.