Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5212
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Authors: Trần, Công Thành
Advisor: Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Quản lý thuế
Thuế thu nhập cá nhân
Trà Vinh
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5212
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt279.38 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.107.pdfToàn văn744.38 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.