Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5208
Title: Phát triển kinh tế tư nhân quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng
Authors: Đào, Thị Hồng Lý
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Phát triển kinh tế tư nhân
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5208
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt180.5 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.119.pdfToàn văn922.38 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.