Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5207
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với tổ chức: Nghiên cứu thực tiễn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp
Authors: Trương, Lâm Thị Cẩm Thụy
Advisor: Lê, Văn Huy
Keywords: Sự gắn kết của nhân viên với tổ chức
Quản trị nguồn nhân lực
Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5207
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt219.05 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.167.pdfToàn văn1.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.