Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5201
Title: Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Thị Minh Yến
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Dịch vụ thanh toán trong nước
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5201
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt307.77 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.118.pdfToàn văn793.64 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.